Radius:
בר מצווה אינו עוד יום הולדת. הנער התבגר ומעתה אפשר לצרף אותו למניין. כדי שהיום המיוחד לא יהיה טקס מלחיץ שמוכרחים לעבור, אלא חוויה מיוחדת שתיזכר לשנים רבות, כדאי לפנות אל רב או אל מכון המתמחים בהדרכה לבר מצווה. הדרכה לבר מצווה כוללת מפגשים אישיים שבהם יועשרו הידיעות של הנער במושגי היהדות והמסורת, הוא ילמד איך עולים לתורה, ילמד לקרוא את הפרשה, יכיר את סידור התפילות ואיך מניחים תפילין. הדרכה לבר מצווה היא גם הזדמנות מצוינת להעשיר את המטען הרוחני של הילד, לגלות לו את רזי המסורת ולחבר אותו אל שושלת המשפחה
Back To Top