Radius:
אין דבר יותר חשוב מהשמחה המלווה את נער בר המצווה בדרכו לכותל. מעגל מתופפים יוצר אווירה של שמחה מיוחדת, הוא מקפיץ, הוא מלהיב, הוא מצליח לעורר את כולם ומתאים לאווירה המיוחדת של ירושלים. כבר בימי התנ"ך השתמשו בתופים כדי לעורר רגשות של שמחה ותודה. לאחר הנס הגדול של קריעת ים סוף, לקחה מרים הנביאה תופים ויחד עם כל העם רקדו, שמחו והודו על כל הטוב שגמל להם האלוהים. המתופפים מלווים את חתן הבר מצווה ואת בני משפחתו בתופים, בשירה ובמחולות עד לכותל המערבי.
Back To Top